Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Thứ 3, 23/08/2022 | 00:00:00
716 lượt xem

Chiều 23/8, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải chủ trì Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra và cho ý kiến về các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. 

Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra và cho ý kiến về các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 

Các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến Báo cáo kết quả thẩm tra và cho ý kiến về các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình Kỳ họp HĐND tỉnh. Trong đó, nhiều tờ trình quan trọng như: Tờ trình về việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022; về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp đường Kỳ Đồng, thành phố Thái Bình, đoạn từ đường Trần Thủ Độ đến đường Trần Thái Tông; về việc đề nghị bố trí nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình; về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường trên địa bàn tỉnh; về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Bình. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh lần này đều là những vấn đề cấp thiết, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình Kỳ họp HĐND tỉnh; giao các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung, hoàn thiện các văn bản để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, hoàn tất mọi khâu chuẩn bị để Kỳ họp HĐND tỉnh giải quyết công việc phát sinh đột xuất diễn ra thành công tốt đẹp.

Duy Huy

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...