Triển khai cuộc giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế xã hội

Thứ 5, 18/08/2022 | 00:00:00
1,128 lượt xem

Chiều 18/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế xã hội đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế xã hội đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh

Các đồng chí Ngô Đông Hải - Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế xã hội đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Dự thảo Kế hoạch giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế xã hội. Đề cương báo cáo kết quả tự giám sát việc lãnh đạo thực hiện chương trình số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế xã hội đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các đơn vị được thẩm tra, xác minh.

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành, tổ chức thực hiện cuộc giám sát. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát của Đảng, đây là việc làm thường xuyên, định kỳ để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Qua giám sát đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình hành động số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Đồng thời, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.

Video: 81822_OHAI1.mp4

  Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: việc giám sát phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Đồng chí cũng thống nhất với nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành giám sát. Đề nghị Ban cán sự UBND tỉnh chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp tạo điều kiện đề đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ./.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...