Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, hành động

Thứ 5, 11/08/2022 | 00:00:00
1,370 lượt xem

Sáng 11/8, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt 5 văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: Thông báo số 16 ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị kết luận về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Kết luận số 40 ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026. Quy định số 70 ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị. Quyết định số 71 ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026. Kết luận số 39 ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Việc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, hành động trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, qua đó tiếp tục tạo sự đổi mới trong hệ thống chính trị trong công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy. 

Đồng chí Trưởng Ban tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy tổ chức Đảng tiếp tục cụ thể hóa trên cơ sở các nội dung đã nêu tại các Thông báo, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, đặc biệt là những điểm mới, nội dung mới lần đầu được triển khai thực hiện. Các tỉnh, Thành ủy chủ động nắm bắt nội dung, tinh thần, chủ trương của các Thông báo, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để triển khai kịp thời, hiệu quả trong phạm vi tổ chức Đảng của mình./.

 Hữu Phước

  • Từ khóa
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Sáng nay, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì - Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...