Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ 6, 29/07/2022 | 00:00:00
1,436 lượt xem

Sáng 29/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới các đồng chí Hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn; cán bộ trung, cao cấp đã nghỉ hưu, các báo cáo viên cấp tỉnh. Đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những nội dung cơ bản các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII:  Nghị quyết số 18 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20, về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  thông tin tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2022; đề nghị các đồng chí Hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn; cán bộ trung, cao cấp đã nghỉ hưu, các báo cáo viên cấp tỉnh phối hợp, góp phần cùng các  cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể  phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực đã từng công tác, phụ trách, các đại biểu nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình hành động của tỉnh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn, góp phần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng;  thúc đẩy  kinh tế, xã hội địa phương phát triển bền vững.

Duy Huy 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...