Triển khai quy định về luân chuyển cán bộ

Thứ 7, 28/05/2022 | 00:00:00
994 lượt xem

Sáng nay, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy Viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện quy định số 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Trên cơ sở kế thừa, sửa đổi 1 số nội dung quy định trước đây, nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, Quy định số 65 của Bộ Chính trị gồm 13 điều, quy định nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển, tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, trách nhiệm, kế hoạch, quy trình, hồ sơ cán bộ luân chuyển. 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện quy định số 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

Một trong những điểm mới của quy định là: Cơ bản thực hiện theo nguyên tắc bố trí giữ chức vụ tương đương với chức vụ đang đảm nhiệm. Trường hợp cần thiết, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm đối với cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chức vụ dự kiến phân công, bố trí. Không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ. Trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị quyết định. Trường hợp cán bộ luân chuyển được cấp có thẩm quyền quyết định tiếp tục bố trí ổn định công tác ở địa phương, đơn vị nơi đến thì không còn xem là cán bộ luân chuyển theo quy định. Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương quy định cụ thể về độ tuổi và thời gian luân chuyển của cán bộ phù hợp với Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân, Luật Công an nhân dân và yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh công tác luân chuyển cán bộ là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ; bảo đảm tổng thể, đồng bộ liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác cán bộ.

  Duy Huy 

  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...