Góp ý kiến dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 105 của Bộ Chính trị

Thứ 5, 19/05/2022 | 00:00:00
1,316 lượt xem

Chiều ngày 19/5, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến đóng dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 105 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định sửa đổi, bổ sung về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến đóng dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 105 của Bộ Chính trị

Sau gần 5 năm thực hiện, các cấp ủy, tổ chức Đảng đều đánh giá các nội dung Quy định 105 của Bộ Chính trị về cơ bản phù hợp với thực tiễn. Quy định đã bám sát chủ trương đầy mạnh phân công, phân cấp trong công tác cán bộ. Chuẩn hóa hệ thống chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đã cụ thể hóa có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ, chuẩn hóa tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự, hồ sơ, thủ tục. Khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc, bất cập, lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ.

 Ghi nhận và tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị cần tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định 105 của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trong công tác cán bộ. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia làm công tác tổ chức, cán bộ của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Hoàn thiện hệ thống quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông, dân chủ, chặt chẽ, công khai, minh bạch, khách quan, công tâm. 

Phân công, phân cấp phải đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác đánh giá, thẩm định, thẩm tra nhân sự và quản lý cán bộ. Coi trọng sơ kết, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận. Đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Kịp thời nắm bắt, quan tâm xử lý thông tin qua ý kiến phản ánh của cán bộ, đảng viên, nhân dân, dư luận xã hội liên quan đến cán bộ và công tác cán bộ./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...