Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy - Kỳ họp thứ 39

Thứ 5, 12/05/2022 | 00:00:00
1,464 lượt xem

Chiều 12/5, các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số báo cáo, đề án quan trọng.

Hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy - Kỳ họp thứ 39

Tại hội nghị đã nghe, tham gia ý kiến vào dự thảo Thông báo kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công trên địa bàn tỉnh. Dự thảo đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả của các đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khẳng định Thái Bình là địa phương có số lượng người tham gia hoạt động kháng chiến thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Thời gian qua tỉnh luôn quan tâm, cố gắng để thực hiện tốt nhất các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công và gia đình người có công. Nhất là trong những năm gần đây, ngoài nguồn lực của Nhà nước thì tỉnh đã huy động nguồn lực xã hội hóa quan tâm chăm lo, ghi nhớ và trân trọng những đóng góp của người có công và gia đình người có công thông qua các hoạt động, các phong trào cụ thể. 

Quán triệt và triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 14 là dịp để khẳng định sự quan tâm và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách đối với người có công. Kết quả kiểm tra cũng là để nhìn lại những điểm mạnh, điểm yếu, kịp thời rà soát chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để ngày càng thực hiện tốt hơn chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy việc thực hiện các chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được thực hiện cơ bản nghiêm túc. Tuy nhiên qua kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập cần phải được khắc phục. Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh tư tưởng, quan điểm xuyên suốt trong việc thực hiện các chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh.

Video: 51222_OHAI.mp4

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cơ bản thống nhất và thông qua các nội dung của Dự thảo đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời thống nhất kế hoạch triển khai "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nghe, thảo luận và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...