Ban Tuyên giáo Thành ủy ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong việc thực thi pháp luật

Thứ 6, 25/03/2022 | 00:00:00
1,257 lượt xem

Sáng ngày 25.3, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với HĐND, UBND Thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố kỳ kết chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021- 2026.

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong việc thực thi pháp luật

Nội dung chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với các cơ quan, ban ngành của Thành phố là tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động thường kỳ, đột xuất, triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND Thành phố; phối hợp và tham gia nghiên cứu đề tài, đề án, sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, chính sách pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền việc thực thi pháp luật; tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết, trực tiếp tham gia cùng cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; phát hiện và nhân rộng nhân tố mới, biểu dương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội… 

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong việc thực thi pháp luật

Định kỳ hàng năm, các đơn vị sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả chương trình phối hợp để rút kinh nghiệm và xác định nội dung phối hợp cho những năm tiếp theo.

CTV Thúy Vân 

  • Từ khóa
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tiếp xúc cử tri
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tiếp xúc cử tri

Sáng 22/6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình gồm ông Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...