Kỳ họp thứ 37 - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 4, 23/03/2022 | 00:00:00
1,004 lượt xem

Sáng 23/3, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Kỳ họp thứ 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào một số chủ trương, kế hoạch quan trọng. Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị.

Kỳ họp thứ 37 - hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy

Trên cơ sở những gợi mở của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đã có gần 40 lượt ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu các Sở, ngành, địa phương có liên quan tham gia thảo luận, phân tích, đóng góp ý kiến sâu sắc, đầy đủ, toàn diện và thống nhất cao với các nội dung về Chủ trương Quy hoạch chi tiết tại khu đất Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành TW và Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định về công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc nghiên cứu, tích cực tham gia ý kiến của các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy vào những nội dung trình tại kỳ họp. 

Về Chủ trương Quy hoạch chi tiết tại khu đất Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng sau nhiều lần tham gia ý kiến thì quy hoạch mới đã áp ứng yêu cầu đặt ra theo xu hướng phát triển chung của tỉnh.

Video: 32322_OHAI1.mp4

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua phương án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất trụ sở cũ của Bộ CHQS tỉnh tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn cùng thành phố Thái Bình tập trung triển khai thực hiện các quy trình thủ tục pháp lý theo đúng quy định, sớm đưa dự án vào triển khai trong thời gian sớm nhất. 

Liên quan đến dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành TW Đảng và Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 4 các nhiệm kỳ gần đây đều là những Nghị quyết hết sức quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời có sự tiếp nối và thực hiện lâu dài.

Video: 32322_OHAI2.mp4

Về một số nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện đúng quy định, chức năng, nhiệm vụ và các nguyên tắc về tổ chức hoạt động. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi công vụ của các cấp gắn với việc nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ. Nghiên cứu thêm trách nhiệm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trong việc đề xuất, tham mưu ban hành chính sách về thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh nhằm bổ sung nâng cao năng lực của các cơ quan hành chính các cấp và cả hệ thống chính trị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bổ sung thêm nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện kết luận hội nghị Văn hóa toàn quốc và bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển văn hóa phải được đặt lên hàng đầu trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới. 

Về dự thảo Quy định về công tác quy hoạch cán bộ, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục hoàn thiện dự thảo quy định, sớm trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh để bảo đảm việc thực hiện công tác quy hoạch kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định và có chất lượng. 

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ./.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Cục Thống kê Thái Bình
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Cục Thống kê Thái Bình

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều nay, các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...