Triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác người có công với Cách mạng tại Đảng ủy sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thứ 5, 17/03/2022 | 00:00:00
794 lượt xem

Chiều 17/3, Đoàn kiểm tra số 377 của Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy sở LĐTB&XH về triển khai kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 14 ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với Cách mạng.

Đoàn kiểm tra số 377 của Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy sở LĐTB&XH

Theo đó, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Thái Bình kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 14 ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với Cách mạng tại Đảng ủy sở LĐTB&XH. Mốc thời gian kiểm tra từ 1/1/2020 đến 31/12/2021. Qua kiểm tra đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm vi phạm nếu có của Đảng ủy sở LĐTB&XH trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị số 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa uốn nắn khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Đồng thời đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các chế độ, chính sách đối với người có công trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị các thành viên đoàn kiểm tra nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu, tiến hành thẩm tra, xác minh, làm việc với một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến nội dung kiểm tra. Việc kiểm tra đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, theo đúng quy trình, quy định của Đảng, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng chí đề nghị Đảng ủy sở LĐTB&XH chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Văn Ngọc

  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...