Quán triệt quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Thứ 5, 17/03/2022 | 00:00:00
460 lượt xem

Sáng 16/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt quy định số 57 ngày 8/2/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị. Dự tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt quy định số 57 ngày 8/2/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Quy định số 57 nêu rõ đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo sơ cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị và cao cấp lý luận chính trị, đồng thời phân cấp nhiệm vụ đào tạo, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đào tạo. Trung tâm chính trị cấp huyện đào tạo sơ cấp lý luận chính trị. Trường Chính trị cấp tỉnh đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ của địa phương và của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương làm việc trên địa bàn. Một số học viện, trường của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ lực lượng vũ trang. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện một cách nghiêm túc, nhất quán Quy định số 57, nhất là những điểm mới về phân cấp nhiệm vụ đào tạo, thẩm quyền, trách nhiệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong đào tạo lý luận chính trị. Bám sát chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác đào tạo lý luận chính trị, tổ chức đào tạo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn theo phân cấp và phù hợp với chức vụ, chức danh cán bộ. Đào tạo lý luận chính trị phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ gắn với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, phân cấp quản lý cán bộ. Phải xây dựng được hệ thống chiến lược tổng thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đổi mới chương trình, nội dung đào tạo cán bộ về lý luận chính trị bảo đảm liên thông từ thấp đến cao.

Cao Biền


  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...