Văn phòng Tỉnh uỷ triền khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ 4, 26/01/2022 | 00:00:00
446 lượt xem

Sáng 26/1, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới dự.

Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Trong năm 2021, tập thể cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phục tùng sự phân công nhiệm vụ, đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó làm tốt công tác theo dõi, nắm tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổng hợp, tham mưu, phục vụ Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quân sự, quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Có nhiều đổi mới về công tác tổ chức, phục vụ hội nghị cấp ủy, quy trình chuẩn bị tài liệu được đảm bảo, nội dung kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, thời gian hội nghị được bố trí hợp lý. Công tác văn thư, lưu trữ, tiếp nhận xử lý đơn thư, công nghệ thông tin, cơ yếu, tài chính, hậu cần, quản lý đầu tư được làm tốt, bảo đảm chu đáo, kịp thời, an toàn, bí mật, đúng nguyên tắc, quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy tạo sự đồng bộ trong giải quyết các vấn đề khó, phức tạp./.

                                                               Hữu Phước 


  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...