Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021

Thứ 2, 17/01/2022 | 00:00:00
505 lượt xem

Sáng 17/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. Các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đại diện các ban Đảng Trung ương dự hội nghị.

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021

Phát biểu quán triệt nội dung hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế, trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp khắc phục, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất. 

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. Báo cáo nhấn mạnh năm 2021, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác của Đảng bộ, đã cơ bản hoàn thành việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, kết luận. Coi trọng và quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kịp thời ban hành một số chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ mới, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và chủ đề công tác năm 2021 với tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo và thực chất, đi vào chiều sâu. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, mục tiêu vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa bảo đảm phát triển kinh tế. Kinh tế từng bước phục hồi trong trạng thái bình thường mới, GRDP tăng 6,68%. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra và chuyển biến tích cực về cơ cấu số thu. Thu hút đầu tư cao nhất từ trước tới nay, sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện. An ninh quốc phòng được đảm bảo, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tốt. 

Các đại biểu đã tập trung làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được trên các mặt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, phương hướng khắc phục trong năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021 dự kiến tiến hành trong thời gian 3 ngày, theo trình tự kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước, sau đó kiểm điểm cá nhân các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 Hữu Phước

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...