Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022

Thứ 6, 14/01/2022 | 00:00:00
328 lượt xem

Sáng 14/1, các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022

Năm 2021, Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành chủ động bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tích cực tham mưu đúng, trúng, kịp thời giúp tỉnh và cấp ủy các cấp ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực tuyên giáo, thể hiện tinh thần chủ động đổi mới; Công tác tuyên giáo được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ thiết thực các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nổi bật là tuyên truyền, cổ vũ, động viên, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống; thực hiện mục tiêu kép vừa phòng dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; cơ bản thống nhất với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp năm nay; nêu bật tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời gợi mở, nhấn mạnh 1 số vấn đề cần triển khai thực hiện tốt. Tiếp tục đổi mới, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng; chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, nhất là các văn bản, chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh.   

Video: 11422_OTHANH.mp4

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp, ngành cần tăng cường tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII, chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với các kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Quan tâm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, phát hành; chủ động thông tin định hướng cho người dân; Tăng cường tính chiến đấu, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại; chủ động nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội, tham mưu giải quyết kịp thời; Quan tâm, chăm lo công tác tổ chức, cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021; có thành tích trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu:” Bác Hồ với Thái Bình-Thái Bình làm theo lời Bác”, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu:” Bác Hồ với Thái Bình-Thái Bình làm theo lời Bác”  khen thưởng và trao giải cuộc thi.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...