Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Hưng tổng kết năm 2021

Thứ 7, 15/01/2022 | 00:00:00
262 lượt xem

Góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn là 1 trong các hoạt động nổi bật của Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Hưng trong năm 2021.

Hội nghị tổng kết năm 2021 của Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Hưng

Cũng trong năm 2021, Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp tổ chức thành công hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với người dừng hưởng trợ cấp chất độc hóa học tại xã Minh Phú. Đồng thời vận động nhân dân ủng hộ gần 2 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid19…

Trong năm 2022, MTTQVN các cấp huyện Đông Hưng tập trung nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân tham gia phòng, chống Covid- 19 và tổ chức tốt “Tháng cao điểm vì người nghèo”…

CTV Tiến Quang

  • Từ khóa
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật

Sáng 10-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...