Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ 5, 13/01/2022 | 00:00:00
89 lượt xem

Chiều 13/1, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Năm 2021, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; yêu cầu Đảng bộ khối tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành; duy trì, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của cấp uỷ; thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng;  đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc chấp hành các chế độ công tác Đảng, kịp thời giải quyết dứt điểm những khó khăn, phức tạp ở một số cơ sở nhằm giữ vững ổn định tình hình; nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên. Chủ động nghiên cứu, tham mưu với tỉnh những giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội theo hướng thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế.

 Nhân dịp này, Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021.

Duy Huy


  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...