BTV Tỉnh ủy Thái Bình thảo luận về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội

Thứ 4, 01/12/2021 | 00:00:00
633 lượt xem

Sáng 1/12, dưới sự chủ trì của các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn và thảo luận 1 số nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng và phát triển KTXH của tỉnh.

Ban thường vụ Tỉnh ủy bàn và thảo luận 1 số nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng và phát triển KTXH của tỉnh

Tại hội nghị sáng 1/12, các đại biểu nghe và thảo luận các dự thảo báo cáo về: Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương giai đoạn 2022-2025, việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương; cơ chế, chính sách hỗ trợ dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; cơ chế chính hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Báo cáo về biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022; Đề án hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, công phu, kỹ lưỡng các dự thảo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Đây là những cơ chế hết sức quan trọng để khi ban hành sẽ tạo động lực cho sự phát triển KTXH của tỉnh thời gian tới. Đồng chí đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng thời tham khảo thêm ý kiến của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp để hoàn chỉnh dự thảo các báo cáo trình kỳ họp BCH Đảng bộ tỉnh.

Cũng tại hội nghị BTV Tỉnh ủy sáng 1/12, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào Dự thảo quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Dự thảo báo cáo kết luận cuộc kiểm tra của Ban thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH
Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 25/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...