Báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ 4, 27.10.2021 | 00:00:00
287 lượt xem

Chiều nay (27/10), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghe báo cáo đầu kỳ Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tổng diện tích tự nhiên là trên 1.500 km2 và phần không gian biển, với 8/8 đơn vị hành chính gồm Thành phố Thái Bình và 7 huyện. 

Việc lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp với các nội dung định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước. Trên cơ sở kế thừa những quan điểm, định hướng phát triển phù hợp với thực tiễn, các quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt có định hướng, tầm nhìn đến năm 2030 hoặc xa hơn nữa. Nghiên cứu, bổ sung, phát triển những vấn đề mới trên cơ sở bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, các định hướng của quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành quốc gia và danh mục các quy hoạch được tích hợp tại Nghị quyết số 110 của Chính phủ. Đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng phát triển để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với khả năng cân đối, huy động về nguồn nội lực và các nguồn lực từ bên ngoài trên tất cả các lĩnh vực, các vùng của tỉnh. Liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong tỉnh và với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển nhanh và bền vững trên cả ba trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội, hội nhập và hợp tác quốc tế. Sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị của đơn vị tư vấn trong xây dựng báo cáo quy hoạch đầu kỳ, đặc biệt là việc đưa ra được các nhóm giải pháp, báo cáo cũng đã nêu bật được những lợi thế của tỉnh trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên các đồng chí cho rằng cần nghiên cứu, phân tích, so sánh các số liệu trong báo cáo một cách cụ thể hơn. Cần làm rõ các mũi nhọn trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đưa ra được các kịch bản để trên cơ sở đó lựa chọn được kịch bản phù hợp, đảm bảo cho sự phát triển chung của tỉnh. Nghiên cứu vị trí phù hợp để xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao. Cần phân bổ, đánh giá loại đất như thế nào để phát triển nông nghiệp ổn định. Phương án phát triển hệ thống cảng biển, cảng cạn và phát triển, kết nối hệ thống giao thông đường bộ.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy cho rằng báo cáo đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị tư vấn trong thời gian ngắn đã xây dựng được báo cáo có chất lượng. Đây là cơ sở để đại biểu nghiên cứu, tham gia ý kiến, thảo luận xây dựng báo cáo quy hoạch tỉnh. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành và các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu tham gia ý kiến để đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh, đáp ứng được khát vọng của Đảng bộ và nhân trong tỉnh. Đồng chí cho rằng nếu không có quy hoạch đúng, quy hoạch không có tầm nhìn thì nền kinh tế sẽ không thể phát triển. Vì vậy, Quy hoạch phải chỉ ra và đánh giá được những nguy cơ để đưa ra định hướng và giải pháp phù hợp.

Video: 102721_OHAI1.mp4

 Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích cả 3 kịch bản trong biểu đồ tăng trưởng để trên cơ sở đó làm rõ quyết tâm, động lực, dư địa, tiềm năng và từ đó lựa chọn kịch bản phát triển phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Quan tâm đầu tư cho phát triển kết nối hệ thống giao thông đường bộ, logisctic, giao thông thủy nội địa, phát triển kinh tế biển phải rõ nét, toàn diện hơn. Làm rõ vai trò, định hướng và dư địa của khu kinh tế Thái Bình trong sự phát triển chung. Chỉ ra định hướng không gian phát triển kinh tế của từng huyện, xu hướng liên kết vùng trong sự phát triển của tỉnh như thế nào. Chỉ ra dư địa, khả năng phát triển của Thành phố Thái Bình để nghiên cứu, đặt vấn đề cho một thành phố tương lai để tạo động lực cho sự phát triển. Đồng chí đề nghị các Sở, ngành, địa phương phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu để hoàn thiện báo cáo giữa kỳ đảm bảo có chất lượng.

  Hữu Phước

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...