Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Thứ 6, 22.10.2021 | 00:00:00
330 lượt xem

Chiều 22/10, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức ký kết quy chế phối hợp hoạt động. Các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Xuân Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Sau khi thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến,  2 bên thống nhất nội dung phối hợp gồm: Tuyên truyền và tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật; Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; Tổ chức Kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và hội nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh; Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc  phê chuẩn, bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh; Trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu về hoạt động có liên quan của Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh; những công việc khác theo quy định của pháp luật. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng, để 2 bên tăng cường sự phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc trao đổi, thống nhất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban Dân chủ pháp luật thuộc Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Quy chế này. Định kỳ hằng năm, 2 bên tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế này. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...