Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Thứ 3, 19.10.2021 | 00:00:00
232 lượt xem

Sáng 18/10, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Dự tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Thị Kim Hoàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Từ đầu năm 2021 đến nay, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tiếp tục được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả theo quy định của điều lệ Đảng. Với tinh thần quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, góp phần khẳng định trách nhiệm, quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thành lập 59 đoàn kiểm tra, giám sát. Trong đó có 18 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng và 74 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Ngoài ra Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp Ủy ban kiểm tra với các đơn vị có liên quan, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Đẩy mạnh công tác giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực, tác dụng trong phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm 1 cách kịp thời.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao kết quả mà ngành Kiểm tra của Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 13, Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng… Tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bảo đảm khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất và khả thi. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng gắn với trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổ chức thực hiện nghiêm Thông báo kết luận 01 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Quan tâm công tác xây dựng ngành, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Ủy ban Kiểm tra tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...