Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 10.09.2021 | 00:00:00
247 lượt xem

Sáng 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức kỳ họp thứ 25 thảo luận một số nội dung quan trọng về xây dựng nông thôn mới. Các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức kỳ họp thứ 25 thảo luận một số nội dung quan trọng về xây dựng nông thôn mới

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo và thảo luậncác nội dung về tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 21/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo đề xuất cơ chế chính sách, phương án xây dựng hệ thống điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Có thể khẳng định: Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã hoàn thành trước 1 năm mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tất cả các xã, huyện, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó, 4 xã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 17 sản phẩm OCOP đạt 4 sao. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, thay đổi toàn diện; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được nâng cấp, đầu tư đồng bộ theo quy hoạch; nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, môi trường ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp; kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới với quy mô, trình độ, hiệu quả cao hơn. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển, vai trò của người dân nông thôn được phát huy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt. Hệ thống chính trị được củng cố, an ninh nông thôn được bảo đảm. Kết quả trên là cơ sở để Thái Bình tiếp tục triển khai, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2021 – 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 đã thành công. Dưới tác động của Nghị quyết, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh được đẩy lên tầm cao mới, qua đó đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, huy động mọi nguồn lực chung tay xây dựng NTM… Hiệu quả hơn cả là diện mạo nông thôn, cuộc sống người dân được nâng lên, tạo điều kiện để Thái Bình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an – ninh. Có được kết quả đó chính là nhờ sự lãnh đạo của các cấp ủy các cấp, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng. Thành quả đó tiếp tục tạo niềm tin, quyết tâm mới trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Video: 91021_OHAI1.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Bên cạnh những kết quả đạt được, công cuộc xây dựng NTM của tỉnh trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Nhận thức, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân một số địa phương có lúc, có nơi còn chưa thấy hết được ý nghĩa, mục đích của Nghị quyết, chưa phát huy hết tiềm lực, dẫn đến việc thực hiện chưa đạt yêu cầu; quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 ở một số nơi còn mang tính hình thức, phong trào, mà chưa đi vào thực chất, bài bản, đồng bộ; chưa khai thác hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng NTM, bất cập một số cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM. Nợ đọng xây dựng cơ bản ở 1 số địa phương còn lớn, nhiều công trình xây dựng chưa phát huy hết hiệu quả, chưa được duy tu, bảo dưỡng kịp thời,….

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, đơn vị địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 về xây dựng NTM.

Video: 91021_OHAI2.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trên cơ sở kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thái Bình sẽ có kế hoạch, phương pháp và lộ trình cụ thể, bảo đảm việc xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới vừa đạt được mục tiêu đề ra, vừa bảo đảm thực chất, chất lượng hiệu quả, làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao thực chất đời sống của người dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với việc đánh giá, tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03 cũng như ban hành nghị quyết mới, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo để Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Về cơ chế chính sách, phương án xây dựng hệ thống điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cơ bản thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý quá trình thực hiện không được cứng nhắc, dập khuôn, hình thức, tránh việc không huy động, phát huy được sự sáng tạo và vào cuộc rộng rãi của toàn dân cũng như trong quá trình triển khai không để xảy ra tiêu cực, thiếu minh bạch, làm biến tướng, sai lệch chính sách nhân văn của tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, thống nhất với đề nghị của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Thái Bình lần thứ 10 xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” cho 6 nghệ sĩ ưu tú của tỉnh. Đồng thời thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày 26/10, Kỳ họp thứ II, Quốc hội khóa XV tiếp tục phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Dự tại điểm cầu Thái Bình có...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...