Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

Thứ 5, 09.09.2021 | 00:00:00
198 lượt xem

Chiều 9/9, Hội đồng thi đua khen thưởng tổ chức cuộc họp để thông qua danh sách đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021 và tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh 

Đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã thông qua danh sách đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021. Đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo của tỉnh đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và cá nhân đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến.

 Trên cơ sở ý kiến tham gia phát biểu của các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh thống nhất khen thưởng 130 tập thể, cá nhân Ngành Giáo dục và Đào tạo đủ điều kiện tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng. Đối với đề nghị khen thưởng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đồng chí thống nhất đề nghị tặng thưởng cấp Nhà nước cho một tập thể và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân và một cá nhân được khen thưởng vì đã có nhiều cống hiến cho Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Nguyễn Khắc Thận đề nghị Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh rà soát, đối chiếu, thẩm định các cá nhân tập thể được khen thưởng theo đúng quy định, bám sát kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng để đôn đốc tổng hợp, phát hiện và tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kép là vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả, công tác tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. 

Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã bỏ phiếu nhất trí cao với đề nghị xét khen thường với các tập thể, cá nhân. 

Hữu Phước


  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...