Chủ động kịch bản thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19

Thứ 4, 04/08/2021 | 00:00:00
1,075 lượt xem

Sáng 4/8, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở y tế báo cáo việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch và các kịch bản thu dung điều trị bệnh nhân Covid - 19 ở các cấp độ dịch khác nhau.

Hội nghị nghe Sở y tế báo cáo việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch và các kịch bản thu dung điều trị bệnh nhân Covid - 19 ở các cấp độ dịch khác nhau

Đại biểu các Sở, ngành, địa phương có liên quan và các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện đã tập trung thảo luận làm rõ các vướng mắc trong việc mua sắm cũng như nhu cầu cần thiết về cơ sở vật chất, thuốc men, thiết bị y tế để phục vụ cho công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 với từng cấp độ khác nhau. Đặc biệt là việc chuẩn bị các nguồn lực về hậu cần, nhân lực, điều kiện về cơ sở vật chất về y tế đảm bảo cho việc thu dung và phân tầng trong điều trị bệnh nhân Covid-19 theo từng kịch bản cụ thể và các cấp độ khác nhau. 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương pháp phân tầng trong điều trị bệnh nhân Covid-19. Các kịch bản đặt ra phải sát với tình hình thực tiễn có tính đến các tình huống xấu nhất. Mỗi kịch bản phải gắn với các điều kiện đảm bảo về hậu cần, nhân lực, thiết bị vật tư y tế trên cơ sở tận dụng tốt các điều kiện sẵn có. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất thành lập các tiểu ban để phục vụ trong quá trình thực hiện đảm bảo phù hợp với từng kịch bản cụ thể. Giao Sở tài chính chủ động xây dựng dự toán kinh phí phục vụ việc thực hiện cho từng kịch bản. Giao Sở y tế phối hợp với các Sở Tài chính, Sở KH&ĐT và các bệnh viện phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện chủ động tháo gỡ khó khăn, triển khai các gói mua sắm thiết bị vật tư, y tế, thuốc men đã được phê duyệt, đảm bảo đúng pháp luật và phải khẩn trương thực hiện trong thời gian sớm nhất đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác phòng chống dịch cũng như luôn giữ thế được chủ động trong điều trị bệnh nhân Covid-19 khi có tình huống. Đồng chí cũng đề nghị ngành y tế tiếp tục duy trì tốt công tác khám, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hữu Phước

  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng

Tại hội trường UBND xã Chương Dương, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri các xã: Minh Phú, Chương Dương, Trọng Quan; Đông Xuân, Đông Quang, Đông Hoàng và Đông Dương....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...