Hội nghị nghe và cho ý kiến báo cáo kết quả thẩm tra về các tờ trình và dự thảo Nghị quyết

Chủ nhật, 11.07.2021 | 00:00:00
306 lượt xem

Sáng 11-7, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả thẩm tra và cho ý kiến về các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII. Các đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo thẩm tra các tờ trình về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2019; về việc ban hành Nghị quyết Phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách ở địa phương giai đoạn từ 2022-2025; về việc ban hành Nghị quyết thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư và cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình; về việc phê duyệt chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2025; về việc phê duyệt Quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025; về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Thái Bình; về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình; về việc phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021; về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình; về việc quy định mức học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2021-2022; về việc không tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 30/7/2018 của HĐND tỉnh về việc nhất trí chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở Khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình, Khu A. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh; giao các Ban HĐND tỉnh, các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện các văn bản để trình Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVII; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần tổ chức thành công Kỳ họp. 

Duy Huy  • Từ khóa
Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo
Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh Thái Bình tại buổi...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...