Mặt trận Tổ quốc Thành phố phát huy vai trò thực hiện các mục tiêu kép

Thứ 6, 09.07.2021 | 00:00:00
197 lượt xem

6 tháng đầu năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thành phố Thái Bình đã phối hợp triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua tới các tầng lớp nhân dân, tích cực phát huy vai trò của mặt trận, góp phần tham gia thực hiện các mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid – 19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thái Bình lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024

Nổi bật trong hoạt động của Mặt trận Tổ các cấp trong thành phố 6 tháng qua là đã triển khai thực hiện đồng bộ, đúng luật, góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn Thành phố. Bên cạnh đó, đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, chủ động phòng chống dịch Covid-19; tiếp nhận trên 45 triệu đồng ủng hộ quỹ vắc xin Covid-19 và hiện vật ủng hộ trực tiếp cho người dân các khu vực cách ly, các tổ tự quản. 

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động trên 1,6 tỷ đồng, tặng trên 4 nghìn suất quà Tết cho các đối tượng khó khăn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 6 nhà đại đoàn kết, thăm hỏi, tặng quà học sinh nghèo và hỗ trợ chữa bệnh với tổng số tiền trên 115 triệu đồng. Những tháng cuối năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong Thành phố tiếp tục thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Trong đó thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo”, phấn đấu mỗi xã vận động xây dựng quỹ 20 triệu đồng, mỗi phường vận động 40 triệu đồng trở lên.

Mai Hiền

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...