Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng

Thứ 6, 09.07.2021 | 00:00:00
112 lượt xem

Thời gian qua, nhiều phong trào thi đua của các ngành, lĩnh vực được phát động sôi nổi, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng các sở, ngành, đơn vị tỉnh Thái Bình

6 tháng năm 2021, Khối thi đua các sở, ngành Khoa học - Văn hoá - Xã hội đã chủ động tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Công tác khen thưởng được đổi mới, đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ; kịp thời khuyến khích và động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo các phong trào thi đua được triển khai. Các phong trào thi đua được cụ thể hoá về nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp với thực tế nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị như: Phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đoàn kết, sáng tạo thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”,….

Công tác thi đua, khen thưởng trong khối đã góp phần động viên, khuyến khích, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thuý Quỳnh

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...