Triển khai quy định của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn

Thứ 5, 01.07.2021 | 00:00:00
553 lượt xem

Sáng 1/7, Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quy định số 11 của Ban Bí thư về trường Chính trị chuẩn. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quy định số 11 của Ban Bí thư về trường Chính trị chuẩn

Quy định về trường chính trị chuẩn gồm 4 chương, 22 điều, với 2 mức độ chuẩn mức 1 và chuẩn mức 2. Trường chính trị chuẩn mức 2 đạt các chỉ tiêu cụ thể của từng tiêu chí cao hơn so với chuẩn mức 1. Theo đó, có 6 nhóm thể chế, quy định về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên; về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; về xây dựng văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính. 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quy định số 11 của Ban Bí thư về trường Chính trị chuẩn - điểm cầu Thái Bình

Để triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 11, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo trường chính trị thực hiện tiêu chí, xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, giảng viên theo đúng quy định của Ban Bí thư; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất-kỹ thuật, bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên, học viên; phối hợp với cơ quan Trung ương có liên quan trong việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, quy chế quản lý đào tạo, quản lý hoạt động bồi dưỡng và các hoạt động khác do cấp có thẩm quyền ban hành. 

Các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu với Tỉnh ủy, Thành ủy đề án hoặc kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường để đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn; tổ chức tự đánh giá và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nếu xét thấy bảo đảm các tiêu chí; duy trì, phát huy các kết quả đã đạt được sau khi được công nhận trường chính trị chuẩn.

Duy Huy

  • Từ khóa
Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo
Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh Thái Bình tại buổi...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...