Tích cực vận động nhân dân trong tỉnh thực hiện hiệu quả mục tiêu kép

Thứ 4, 30.06.2021 | 00:00:00
611 lượt xem

Chiều 30/6, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

6 tháng đầu năm 2021, công tác dân vận đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, triển khai đồng thời các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần cùng tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Vận động nhân dân thực hiện quyết liệt, hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh, các chương trình phối hợp được triển khai thực hiện hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy vai trò tích cực trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Phong trào thi đua "dân vận khéo" thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí cũng chỉ rõ 1 số tồn tại hạn chế như việc nắm tình hình ở cơ sở nhiều nơi chưa sâu sát còn để xảy ra nhiều vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, phương thức hoạt động chưa đổi mới, nhiều nơi còn lúng túng, bị động, hiệu quả không cao,...Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân. Vì vậy, các đơn vị, địa phương cần phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Nhất là phải vận động nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội

Video: 63021_OTHANH.mp4

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả. Nắm chắc tình hình ở cơ sở để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tình hình phòng chống dịch hiện nay. Các phong trào thi đua dân vận khéo cần tiếp tục đi vào thực chất. Làm tốt hơn nữa dân vận chính quyền, nhất là trong cải cách hành chính, chuyển biến trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nghiêm túc lắng nghe để tiếp xúc đổi thoại với nhân dân, giải quyết những vấn đề ngay từ cơ sở, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...