Triển khai nhiệm vụ ngành Kiểm tra Đảng quý II năm 2021

Thứ 4, 07.04.2021 | 00:00:00
125 lượt xem

Giám sát để chủ động phát hiện ngăn chặn từ gốc các khuyết điểm của tổ chức Đảng, đảng viên là ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Hội nghị trực tuyến Toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II Ngành Kiểm tra Đảng diễn ra vào 7/4. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến Toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II Ngành Kiểm tra Đảng tại điểm cầu Thái Bình

Theo đó, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tập trung tổ chức nghiên cứu quán triệt sâu sắc; xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đai hội XIII của Đảng sát với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành các văn bản, quy định, hướng dẫn cụ thể bảo đảm khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi, dễ thực hiện. Trong đó chú trọng đổi mới, cải tiến phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát để chủ động phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc các khuyết điểm của tổ chức Đảng, đảng viên. 

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và cấp ủy giao, với tinh thần quyết tâm cao hơn, hiệu quả hơn. Nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm tra, giám sát. Xem xét giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức Đảng, đảng viên đặc biệt là các đơn thư liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đổi mới và nâng cao chất lượng trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành nội dung trọng tâm của Ủy ban Kiểm tra các cấp nhiệm kỳ này. 

Duy Huy


  • Từ khóa
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

Nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nữ đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...