Thông báo của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình

Thứ 5, 04.03.2021 | 16:36:57
378 lượt xem

Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình vừa có công văn số 28UBBC - VP v/v thông báo số đơn vị bầu cử và số lượng Đại biểu Quốc hội được bầu ở các đơn vị bầu cử

Mời QV&CB Xem tại đây

  • Từ khóa
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

Nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nữ đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...