Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa 22

Thứ 3, 23.02.2021 | 00:00:00
247 lượt xem

Sáng ngày 23/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa 22, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa 22, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại hội nghị, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa 22 được thông báo về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng những người ứng cử; việc làm và tiếp nhận hồ sơ ứng cử. 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giới thiệu 63 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Về cơ cấu có 11 đại biểu là quần chúng, 32 đại biểu nữ, 17 đại biểu trẻ, 20 đại biểu tái cử. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành tổ chức giới thiệu người của cơ quan ứng cử theo đúng hướng dẫn. Chậm nhất là ngày 4/3/2021, biên bản giới thiệu và danh sách trích ngang của người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

CTV  Mai Hiền


  • Từ khóa
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Sáng nay (14/4), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...