Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ 3, 23.02.2021 | 00:00:00
198 lượt xem

Chiều ngày 22/2, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và hồ sơ ứng cử, thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Hưng Hà, nhiệm kỳ 2021-2026… 

Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Theo Điều 2, Điều 3, Nghị Quyết số 41 ngày 29/1/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia về Quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND theo quy định, người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử cấp huyện. 

                Tài liệu hướng dẫn quy trình giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bắt đầu từ ngày 24/2 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 14/3/2021.

CTV Nguyễn Hương 

  • Từ khóa
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Sáng nay (14/4), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...