Thành phố: Triển khai các bước tiếp theo trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ 3, 23.02.2021 | 00:00:00
142 lượt xem

Chiều ngày 22/2, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Bình họp về tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

Toàn cảnh buổi họp của Ủy ban bầu cử thành phố Thái Bình

Đến nay, thành phố đã hoàn thành việc thành lập Ủy ban bầu cử thành phố, phường, xã; dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần và phân bổ đại biểu HĐND thành phố; thành lập 3 tiểu ban xây dựng kế hoạch về công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, y tế và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử. Hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu 63 người ứng cử đại biểu HDND Thành phố để bầu 35 đại biểu; 843 người ứng cử Đại biểu HDND xã, phường để bầu 451 đại biểu. Đồng thời dự kiến phân chia 7 đơn vị bầu cử Đại biểu HDND Thành phố, 119 đơn vị bầu cử phường, xã với 126 khu vực bỏ phiếu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Thành phố nhân mạnh: để cuộc bầu cư diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân, các cấp, các ngành, các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền những về cuộc bầu cử, nội dung về Luật Bầu cử; triển khai các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương đảm bảo đúng thời gian, nội dung quy định; tổ chức các hội nghị cử tri đúng thành phần, số lượng cử tri tối thiểu, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch; tổ chức rà soát phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử…

CTV Thúy Vân

  • Từ khóa
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Sáng nay (14/4), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...