Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình tiếp tục đổi mới và sáng tạo

Thứ 7, 23.01.2021 | 14:56:23
801 lượt xem

“Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cần có nhiều đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong công tác tuyên truyền, từ đó tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.” Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khi đến thăm và động viên cán bộ, viên chức và người lao động của Đài vào sáng 23/01/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đến thăm và động viên cán bộ, viên chức và người lao động Đài PT&TH Thái Bình  

Thời gian qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đã có nhiều đổi mới trong công tác sản xuất để nâng cao chất lượng các chương trình phát sóng, phát triển hài hòa 3 loại hình báo chí gồm Phát thanh, Truyền hình và Trang Thông tin điện tử. 

Năm 2020, Đài đã kịp thời truyền tải các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ kép vừa phòng chống đại dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Đài cũng đã tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc về Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Đài PTTH Thái Bình đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh 

 Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Nhấn mạnh nhiệm vụ của năm 2021 là rất nặng nề, đồng chí mong muốn Đài sẽ có nhiều đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong công tác tuyên truyền, thông qua đó tất cả những chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến được với người dân. Từ đó, tiếp tục tạo nên sự đồng thuận, ủng hộ, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp đưa những chủ trương, định hướng triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...