Đảm bảo cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng, an toàn

Thứ 6, 22.01.2021 | 08:46:38
178 lượt xem

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức dân chủ, bình đẳng, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân, sáng 22/01/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự hội nghị.

 Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử  tại điểm cầu Thái Bình

Các đại biểu đã nghe quán triệt thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; giới thiệu chuyên đề Công tác hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổ chức các hội nghị cử tri và công tác giám sát bầu cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

                                Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử điểm cầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp, tham gia với UBND, thường trực HĐND cùng cấp thành lập các tổ chức phụ trách công tác hiệp thương ở địa phương đảm bảo khách quan, công tâm, vô tư, chính xác. Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng xây dựng kế hoạch, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban Tổ quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các địa phương. Cùng với đó triển khai tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử theo quy định.

Hà My

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...