Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ 5, 21.01.2021 | 00:00:00
197 lượt xem

Sáng 21/01/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị. Các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. 

Phát biểu chỉ đạo, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, các tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. 

Cần quán triệt thật tốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn mà Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đề ra về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là trong công tác cán bộ, lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thực sự xứng đáng có đủ đức, đủ tài, đủ  trình độ, ngang tầm nhiệm vụ. 

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, kết quả của Hội nghị sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cũng như vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND, trách nhiệm người đại biểu nhân dân để nhân dân lựa chọn bầu trong nhiệm kỳ tới.

Cao Biền

  • Từ khóa
Lựa chọn, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kì 2021-2026
Lựa chọn, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kì 2021-2026

Chiều 17/4, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Hiệp thương lần III lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...