Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ 5, 21.01.2021 | 09:01:52
149 lượt xem

Sáng 21/01/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa 15 và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị. Các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày chủ nhật, 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Hội nghị đã nghe Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản hướng dẫn về công tác nhân sự của cuộc bầu cử, hướng dẫn chi tiết về quy trình bầu cử... 

Phát biểu chỉ đạo, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng nhiệm vụ của cuộc bầu cử để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cao Biền

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...