Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thứ 3, 24.11.2020 | 10:10:19
156 lượt xem

Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về xây dựng hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Thái Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về xây dựng hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Những năm qua, hệ thống pháp luật của nước ta không ngừng được hoàn thiện và phát triển cơ bản cân đối trên mọi lĩnh vực. Hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, cơ bản thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, không chỉ góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội mà còn đảm bảo xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, tôn trọng bảo vệ quyền con người, chủ động hội nhập quốc tế của đất nước. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự tại điểm cầu Thái Bình

Tuy nhiên hệ thống pháp luật chưa thực sự đồng bộ, tính thống nhất chưa cao, vẫn còn cồng kềnh với nhiều hình thức văn bản, do nhiều cơ quan có thẩm quyên ban hành, một số nội dung còn có sự mâu thuẫn. Tính dự báo, khả thi của hệ thống pháp luật chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Đại biểu các Bộ ngành TW và các địa phương đã phát biểu làm rõ tính cấp thiết của việc xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật trong bối cảnh hiện nay.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...