Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình và huyện Đông Hưng tiếp xúc cử tri

Thứ 2, 23.11.2020 | 09:57:18
240 lượt xem

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng 23-11, Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình và huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri các xã Mê Linh, An Châu, Lô Giang, huyện Đông Hưng.

Đại diện Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình và huyện Đông Hưng báo cáo dự kiến nội dung chương trình làm việc của Kỳ họp thứ XI, HĐND tỉnh khóa XVI và huyện Đông Hưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, các Kỳ họp này sẽ xem xét, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như: Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2021. Báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội 5 năm 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 5 năm 2021-2025. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện các nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ X HĐND tỉnh và huyện Đông Hưng. 

Cũng tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình và huyện Đông Hưng nghe, tiếp thu, tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất của cử tri về việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh, Nghị quyết HĐND và cơ chế, chính sách của tỉnh và huyện Đông Hưng.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...