Mặt trận là đoàn kết toàn dân

Thứ 4, 18.11.2020 | 09:59:56
122 lượt xem

Trong suốt tiến trình phát triển của đất nước, từ khi Đảng ra đời, những dấu mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam đều có dấu ấn lớn lao của Mặt trận. Và nay, trong cuộc vận động “toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mặt trận các cấp luôn sát cánh, gần dân, cùng với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đoàn kết để đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng thực hành đoàn kết và đại đoàn kết, từ đoàn kết trong Đảng đến đoàn kết trong dân và đoàn kết quốc tế. Người căn dặn: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”. 

Ngày 3/2/1930 - Dấu mốc quan trọng chính là sau khi Đảng thành lập, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là MTTQ Việt Nam). Và năm 1977, thành lập MTTQ Việt Nam. Dù trải qua nhiều hình thức hoạt động, dù trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thách thức, Mặt trận vẫn luôn là nơi khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của người Việt Nam. Và tại Thái Bình, sức mạnh khối đại đoàn kết chính là căn nguyên của mọi thành công có được ngày hôm nay, đặc biệt trong phong trào “toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đánh giá rất cao vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp, đặc biệt là Ban công tác Mặt trận ở các địa bàn khu dân cư. Và vì thế mà người dân đã đồng thuận vào cuộc một cách mạnh mẽ, tạo ra sức mạnh tổng thể của nhân dân, của xã hội để thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM. Thứ hai là, MTTQ đã rất cố gắng triển khai đầy đủ các cuộc vận động gắn với các nhiệm vụ khác. Và nhiệm vụ quan trọng nhất là MTTQ đã giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các cơ chế giám sát trong quá trình xây dựng NTM. Qua đó, giúp cho việc triển khai huy động nguồn lực, cũng như huy động tổng thể xây dựng các công trình hạ tầng, các công trình thiết chế văn hóa ở khu dân cư được thực hiện một cách minh bạch và hiệu quả.


Phường Đề Thám, thành phố Thái Bình tổ chức Ngày hội đại đoàn kết và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 

Sự đổi thay thực chất từ chất lượng cuộc sống người dân, là kết quả thực tiễn nhất, rõ ràng nhất của công tác Mặt trận tại Thái Bình trong suốt thời gian qua, được hiện thực hóa thông qua các nội dung cuộc vận động có chiều sâu như: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng”; cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo”, “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái.

Một góc làng quê Thái Bình

Ông Đào Quang Thường - Nguyên chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình cho biết sự khác nhau giữa hoạt động mặt trận xưa và nay:

So với thời trước đây thì bây giờ Mặt trận nhiều nhiệm vụ hơn, chức năng nhiệm vụ cũng lớn hơn. Còn riêng Mặt trận, nếu không gần dân thì không thể huy động được sức mạnh để tham gia vào công cuộc phát triển KTXH trong tỉnh.

Xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy đón nhận bằng công nhận là xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Ông Nguyễn Thanh Giang - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình: Thời gian tới MTTQ các cấp của tỉnh Thái Bình cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Hai là,vận động người dân thi đua học tập, lao động sáng tạo. Ba là, thực hiện dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Bốn là, mở rộng các hoạt động đối ngoại và đối thoại với nhân dân để tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa người dân trong tỉnh với người dân các tỉnh bạn. Năm là, đổi mới nội dung các hoạt động của MTTQ các cấp, với phương châm hướng về cơ sở, hướng về địa bàn khu dân cư và quan tâm đến những vấn đề thiết thực của đời sống nhân dân. 

Từ những nội dung cụ thể đó, trong những năm tới, MTTQ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng: lấy khu dân cư là địa bàn hoạt động, lấy thực hiện dân chủ là phương thức vận hành, qua đó mặt trận các cấp thể hiện ngày càng rõ hơn vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Mai Liên

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...