Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Bảo vệ môi trường

Thứ 7, 24.10.2020 | 10:29:03
189 lượt xem

Tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tại buổi họp trực tuyến

Góp ý vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đề nghị nghiên cứu quy định phân loại dự án đầu tư theo mức độ tác động xấu đến môi trường để làm căn cứ xác định danh mục dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, bảo đảm tính thống nhất của các Luật có liên quan. Về rà soát quy định đối tượng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường. 

Về thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Điều 36a: Đề nghị thực hiện theo Phương án 2 là giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của các Bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an). Giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, trong quá trình thẩm định có sự tham gia, phối hợp của Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Đại biểu cũng đề nghị vẫn thực hiện cấp giấy phép “Xả nước thải vào công trình thủy lợi” như đã được quy định trong Luật Thủy lợi.

 Tố Uyên

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...