Thành ủy Thái Bình kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, ngành Kiểm tra Đảng và Văn phòng cấp ủy

Thứ 7, 17.10.2020 | 18:33:17
125 lượt xem

Thành ủy Thái Bình tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, ngành Kiểm tra Đảng và Văn phòng cấp ủy.

Thành ủy Thái Bình tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, ngành Kiểm tra Đảng và Văn phòng cấp ủy

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của các Ban xây dựng Đảng, ngành Kiểm tra Đảng và Văn phòng cấp ủy. Dù ra đời trong những hoàn cảnh khác nhau, với những giai đoạn và mốc son lịch sử riêng biệt, các Ban xây dựng Đảng, ngành Kiểm tra Đảng và Văn phòng cấp ủy không ngừng được củng cố và phát triển, hệ thống các Ban xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng trên địa bàn thành phố Thái Bình đã đúc kết được những bài học quý báu từ thực tiễn của công tác xây dựng Đảng, góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Bình tặng Kỷ niệm chương những đồng chí có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Bình ghi nhận và chúc mừng những thành tích, sự đóng góp của các Ban xây dựng Đảng, ngành Kiểm tra Đảng và Văn phòng cấp ủy đối với sự phát triển của thành phố trong những năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được; tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; đưa các chủ trương, đường lối của Đảng đi sâu vào cuộc sống. Đa dạng hóa các hình thức, phương thức vận động, tập hợp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng. 

Nhân dịp này, Thành ủy Thái Bình đã tặng kỷ niệm chương cho 4 đồng chí. 

CTV Đài TT- TH Thành phố

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...