Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ 7, 17.10.2020 | 15:16:21
436 lượt xem

Sau đây là danh sách các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thaibinhtv.vn trân trọng giới thiệu

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...