Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ 7, 17.10.2020 | 15:10:59
618 lượt xem

Thaibinhtv.vn xin giới thiệu Danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...