Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025

Thứ 5, 15.10.2020 | 15:12:43
247 lượt xem

Sau khi hoàn thành tốt đẹp các kế hoạch, nội dung đề ra tại đại hội, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 đã phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Bài phát biểu nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, tích cực đổi mới phương thức, lề lối làm việc, năng động sáng tạo, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội; xứng đáng với trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình.


Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình hoan nghênh các đại biểu đã tập trung trí tuệ, dân chủ trong thảo luận, nghiêm túc kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết khóa XIX và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của BCH Đảng bộ khóa XIX. Đại hội thống nhất cao, khẳng định những kết quả đã đạt được là hết sức ý nghĩa, tạo ra nhiều chuyển biến rõ nét, có tình toàn diện trên mọi lĩnh vực, từ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KTXH và đảm bảo quốc phòng an ninh. 

Đại hội cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn. Đại hội cũng đã thảo luận và nhất trí cao về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm triển khai toàn diện trên các lĩnh vực quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025 và giai đoạn tiếp theo. Đồng thời nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. 

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào Dự thảo văn kiện của BCH Trung ương Đảng khóa 12 trình Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đó là những ý kiến tập hợp trí tuệ, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Bình gửi tới Đại hội Đảng Toàn quốc sắp tới. Thể hiện niềm tin, hy vọng vào sự kế cận của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban bí thư. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã phát huy dân chủ sáng suất lựa chọn, bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm rất cao và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm các đồng chí có đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Đại hội cũng yêu cầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX tiếp tục gìn giữ sự thống nhất, đoàn kết, tích cực đổi mới phương thức lề lối làm việc, năng động sáng tạo, có trách nhiệm và quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cá nhân ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX phải thường xuyên tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội, xứng đáng với trọng trách của nhân dân trong tỉnh. 

Với các kết quả đạt được đó, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Nghị quyết đại hội để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm được, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Video: 101520_OHAI2.mp4

 

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đoàn kết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã thành công tốt đẹp. Với những đóng góp tâm huyết của các đại biểu, tin rằng trong nhiệm kỳ tới, Tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhóm PV Thời sự

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...