Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ 5, 15.10.2020 | 09:25:08
670 lượt xem

Thực hiện các nội dung theo chương trình Đại hội, sáng nay 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX đã quán triệt một số nội dung liên quan đến việc tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX đã quán triệt một số nội dung liên quan đến việc tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông báo số lượng, định hướng, cơ cấu đại biểu dự Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, số lượng đại biểu dự khuyết. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự đại biểu dự Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII 

Ngoài 1 đại biểu là đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX thì Danh sách nhân sự đại biểu dự Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX chuẩn bị đề cử 25 đồng chí để đại hội bầu 22 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. 

Biểu quyết số lượng đại biểu và nhất trí cao với danh sách nhân sự Đoàn đại biểu do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX chuẩn bị

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận, biểu quyết số lượng đại biểu và nhất trí cao với danh sách nhân sự Đoàn đại biểu do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX chuẩn bị. Đại hội đã tiến hành bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...