Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

Thứ 4, 30.09.2020 | 09:42:47
132 lượt xem

Sáng nay, đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận 9 tháng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận 9 tháng

9 tháng năm 2020, hệ thống dân vận các cấp đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện các nội dung phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid 19. Nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các phong trào thi đua, phát triển KTXH. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh. Chương trình phối hợp thực hiện dân vận giữa Ban Dân vận và UBND các cấp được triển khai thực hiện hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu, gắn việc cụ thể hóa các chủ trương về công tác vận động quần chúng vào hoạt động quản lý, điều hành, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, tạo động lực cho công cuộc phát triển KTXH, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Các đại biểu tại hội nghị tập trung đánh giá các kết quả đạt được 9 tháng năm 2020. Đồng thời thảo luận, rút ra một số bài học kinh nghiệm, bàn giải pháp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...