HĐND tỉnh Thái Bình họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất

Thứ 3, 29.09.2020 | 17:04:52
422 lượt xem

Chiều 29-9, HĐND tỉnh Thái Bình khóa 16 họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất gồm xem xét phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình cùng một số nội dung quan trọng khác.

HĐND tỉnh Thái Bình khóa 16 họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình dự kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Thái Bình.

HĐND tỉnh Thái Bình đã xem xét, thảo luận về các Tờ trình của UBND tỉnh gồm việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020; việc phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020; việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Thái Bình; việc quy định tỷ lệ hỗ trợ kinh phí từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp tỉnh tại Nghị quyết số 04 ngày 24/02/2020 của HĐND tỉnh cho các địa phương đối với các khu đất quy hoạch khu dân cư không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao tại xã Nam Thịnh, Nam Hưng, Nam Phú huyện Tiền Hải thuộc Khu kinh tế Thái Bình; báo cáo kết quả thu ngân sách 9 tháng năm 2020, kế hoạch, giải pháp thu ngân sách 3 tháng cuối năm 2020; các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, những Nghị quyết thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện những chủ trương, cơ chế, các dự án đầu tư quan trọng. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, khẩn trương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, dự án, công trình trọng điểm đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp.

Video: 92920_OTHANH1.mp4

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, đồng thời thực hiện kiểm tra, thanh tra để phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm về thu ngân sách, đảm bảo kế hoạch thu ngân sách năm 2020. Có cơ chế tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng suất lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách tỉnh.

Video: 92920_OTHANH2.mp4

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình cũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND, các cấp ủy Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đẩy mạnh vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân.

Sau đây là các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh Thái Bình khóa 16 ngày 29/9/2020:

1. Nghị quyết phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Thái Bình.

2. Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

3. Nghị quyết phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.

4. Nghị quyết về việc thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao tại xã Nam Thịnh, Nam Hưng, Nam Phú huyện Tiền Hải thuộc Khu kinh tế Thái Bình.

5. Nghị quyết quy định cụ thể tỷ lệ hỗ trợ kinh phí từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp tỉnh tại Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 24/2/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho các địa phương đối với các khu đất quy hoạch khu dân cư không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.


Cao Biền

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...