Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng năm học 2019 - 2020

Thứ 6, 25.09.2020 | 17:10:16
161 lượt xem

Chiều 25/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thái Bình xem xét hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2019 – 2020. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thái Bình họp xem xét hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2019 – 2020

Danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng năm học 2019 – 2020 do Ban Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ báo cáo là 133 trường hợp. Các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ 7 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, danh sách đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc.

Đại diện UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình thống nhất danh sách đề nghị khen thưởng năm học 2019 – 2020

Trên cơ sở ý kiến phân tích của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình thống nhất danh sách đề nghị khen thưởng năm học 2019 – 2020 là 115 tập thể, cá nhân, các trường hợp còn lại chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Thống nhất danh sách 4 tập thể, 7 cá nhân đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. 

Về công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ 7 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, đồng chí thống nhất tổ chức vào sáng ngày 4/10/2020. Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo ra không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, trang trí khánh tiết đảm bảo trang trọng, chu đáo. 

 Cao Biền

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...