Thái Bình thực hiện tốt chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội

Thứ 4, 16.09.2020 | 18:32:01
182 lượt xem

Sáng nay, đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội do đồng chí Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Thái Bình về việc thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin - truyền thông, tín ngưỡng – tôn giáo, thể thao, du lịch, thanh niên và trẻ em.

Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội làm việc với tỉnh Thái Bình

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Thái Bình. 


Dù trải qua nhiều khó khăn nhưng đến nay tỉnh Thái Bình đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19, có bước tăng trưởng căn bản và rất toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cuộc sống nhân dân được nâng cao. Trong đó, tỉnh Thái Bình đã thực hiện tốt chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin - truyền thông, tín ngưỡng – tôn giáo, thể thao, du lịch, thanh niên và trẻ em.

 Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã nêu 15 đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để tỉnh Thái Bình có cơ sở triển khai tốt hơn nữa các chính sách pháp luật trong lĩnh vực văn hóa xã hội. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu làm rõ thêm các vấn đề mà đoàn giám sát quan tâm

Phát biểu làm rõ thêm các vấn đề mà đoàn giám sát quan tâm, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cho biết, tới đây tỉnh Thái Bình sẽ có chương trình riêng đẩy mạnh và phát huy các hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian truyền thống trên từng địa bàn. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở phục vụ cho người dân. 

Thái Bình cũng sẽ đưa những lễ hội chính thức gắn với giá trị lịch sử, thành văn hóa đặc trưng của địa phương để thu hút sự quan tâm của người dân trên mọi miền Tổ quốc, kịp thời ngăn chặn các hoạt động biến tướng, quản lý hiệu quả và bảo tồn các di sản văn hóa. Về giáo dục và đào tạo, tỉnh sẽ quan tâm đến việc thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực.   

Video: 91620_OHAI.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng làm rõ một số vấn đề về sáp nhập trường, chuẩn hóa nguồn lực giáo viên.

Về du lịch, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Thái Bình quyết tâm phấn đấu trở thành tỉnh trọng điểm du lịch, kết hợp tất cả các giá trị, đồng thời thu hút các nhà đầu tư lớn đầu tư xây dựng hạ tầng phù hợp.

Đồng chí Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nhận định, tỉnh Thái Bình đã thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ kép trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Đồng chí Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nhận định, tỉnh Thái Bình đã thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ kép trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tuy nhiên GRDP bình quân đầu người chưa cao, cần có chính sách xây dựng mô hình phát triển trên cơ sở tận dụng thế mạnh của địa phương. Đồng chí đánh giá cao phương hướng xây dựng nguồn nhân lực của tỉnh Thái Bình trên cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 

Video: 91620_PHANTHANHBINH.mp4

  Đồng chí Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị tỉnh Thái Bình quan tâm tới thực chất tới kết quả đạt được của quá trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các thiết chế về văn hóa. Quản lý tốt các hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn./. 

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...